Първо решение на български език на СОИС по спор между търговска марка и регистриран домейн

Центърът по арбитраж и медиация към Световната организация за интелектуална собственост издаде първото си решение по спор между търговска марка и регистриран домейн на български език.

Проект на нов кодекс за регулиране на директния маркетинг

Британският надзорен орган за защита на лични данни провежда публична консултация относно проект на Кодекс за регулиране на директния маркетинг в контекста на защитата на личните данни.