Адв. Даниела Ангелова

Даниела Ангелова е старши правен съветник на ADD Legal, тя е адвокат с дългогодишен опит, Магистър по право от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и член на Софийска адвокатска колегия. 

Даниела Ангелова e от водещите адвокати в сферата на общественото здраве и здравеопазване в България. Тя е правен съветник на международни и национални корпоративни клиенти в областта на фармацевтичното и медицинското право, в това число по отношение на правните аспекти на производство и търговия с лекарствени продукти, цени и реимбурсиране, клинични проучвания, медицински изделия, хранителни добавки, диетични храни за специални медицински цели и др. Също така, тя представлява клиентите си пред множество държавни институции и регулаторни органи. Даниела Ангелова участва и в работни групи сформирани ad hoc във връзка с важни законодателни изменения. 

Даниела Ангелова е представител по индустриална собственост (търговски марки и дизайни), вписан в Патентното ведомство на Република България и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). 

Ползва български и английски език.

Адв. Ивелина Дахлянова

Ивелина Дахлянова притежава магистърска степен по право от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Член е на Софийската адвокатска колегия и е сертифициран медиатор към Министерството на правосъдието.   

Специализира в сферата на процесуалното представителство пред съдилища и арбитражи, облигационно и търговско право, несъстоятелност, право на интелектуалната собственост. Докторант по граждански процес с тема на дисертационния труд “Искова защита на авторското право и сродните му права”. 

В своята адвокатска практика предоставя пълно корпоративно обслужване на малки и средни предприятия предимно от промишления, фармацевтичния и технологичния сектор.

Ползва български, английски и руски език.

Адв. Вероника Димова

Вероника Димова е адвокат с международен опит, тя завършва и практикува право в България и Испания. Вероника Димова е Магистър по Право с диплома от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Магистър по „Право на Интелектуалната собственост и Новите технологии“ с диплома от Автономния Университет на Мадрид, притежава и следдипломна квалификация по „Защита на лични данни, Сигурност и Киберсигурност“ от IE Law School, Мадрид.

Вероника Димова има богат опит в областта на правото на защита на личните данни, правото на новите технологии и интелектуална собственост. Тя е работила като сътрудник в една от най- високо оценяваните кантори, специализирана в областта на правото на информационните технологии и защита на личните данни в Испания, също така е била част от правния отдел на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

Ползва български, английски и испански език