Британският надзорен орган за защита на личните данни издаде проект на Кодекс за регулиране на директен маркетинг

През януари 2020 г., Британският надзорен орган за защита на личните данни (“Information Commissioner’s Office”) започна провеждането на процедура по публична консултация относно проект на Кодекс за регулиране на директния маркетинг в контекста на защитата на личните данни.

Кодексът разглежда изключително важни и спорни теми в областта на директния маркетинг като защита на данните на етапа на проектирането (“data protection by design”), генериране на данни за потенциални клиенти, профилиране и обогатяване на бази данни, онлайн реклама и нови технологии, както и продажба и споделяне на данни.

Темата за директния маркетинг е една от най- дискутираните в контекста на промените в законодателствтото за защита на лични данни от 2018 г., още повече в сферата на дигиталния маркетинг важно значение имат и така наречените “еPrivacy” европейски и национални разпоредби, засягащи обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, които също са в процес на сериозни изменения.

Консултацията е отворена до 4 март 2020г, а документът може да бъде открит на страницата на надзорния орган https://ico.org.uk/.